top of page

TEENAGER KOÇLUK

Bireylerin gelişiminin başladığı ergenlik dönemi karakter özelliklerinin oturması, yaşam tarzı, hayatı şekillendirme ve meslek seçimi gibi kararların alındığı aynı zamanda ruhsal ve fiziksel olarak çocukluktan yetişkinliğe doğru bir değişim evresidir. Günümüzde ergenlik dönemi hem bireyin hemde toplumun geleceği için önem taşımaktadır. Teenager Koçluk 11-18 yaş dönemini kapsar ve bireyin potansiyelini, isteklerini ve yeteneklerini ortaya çıkarmaya odaklanır. Birey özgüvenini arttırarak ikili ilişkileri yönetebilme ve istediği noktaya ulaşabilme farkındalığını kazanır. Teenager Koçluk süresi boyunca koç; bireyin kendisini keşfetmesi, yapılandırması ve başarıya ulaşması için arkadaşlık eder.

bottom of page